shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0432.023.845
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 september 1987
Begindatum:18 september 1987
Naam:CARGLASS
Naam in het Nederlands, sinds 18 september 1987
Adres van de zetel: Herkenrodesingel 14 Stratenplan
3500 Hasselt
Sinds 17 september 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 september 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 45  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1987
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.203  -  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Sinds 1 januari 2013
Btw 2008  23.110  -  Vervaardiging van vlakglas
Sinds 1 januari 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.203 -  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 223.228.732,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0428.688.728 (CARE4GLASS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2011
0427.266.786 (OUD LEROI-CARGLASS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 13 oktober 1987
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0427.266.786 (OUD LEROI-CARGLASS)   sinds 13 oktober 1987
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug