shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0432.405.412
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 november 1987
Begindatum:5 november 1987
Naam:SMET-F & C
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 2022
Adres van de zetel: Kastelsedijk 64
2480 Dessel
Sinds 18 augustus 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 9 januari 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0790.441.617   Sinds 23 oktober 2023
Bestuurder Smet ,  Dirk  Sinds 27 mei 2004
Bestuurder Smet ,  Willem  Sinds 30 juni 2022
Vaste vertegenwoordiger Smet ,  Jef  (0790.441.617)   Sinds 23 oktober 2023
Gedelegeerd bestuurder Smet ,  Dirk  Sinds 29 september 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1993
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 10 januari 2018
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 10 januari 2018
Btw 2008  42.919  -  Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 13 mei 2020
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 30 juni 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.864.159,31 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0422.815.278 (ENTREPRISE GENERALE DE FORAGE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 7 juli 2005
0870.487.403 (SMET INVEST EN CONSULT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 december 2011
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug