shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0432.452.724
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 1987
Begindatum:1 juli 1987
Naam:Van Mossel VMF België
Naam in het Nederlands, sinds 31 december 2021
Adres van de zetel: Bisschoppenhoflaan 515
2100 Antwerpen
Sinds 17 mei 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 juli 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 8  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0695.863.053   Sinds 8 januari 2021
Bestuurder BERKHOF ,  HENRICUS  Sinds 8 januari 2021
Vaste vertegenwoordiger Claesen ,  Koen  (0695.863.053)   Sinds 8 januari 2021
Gedelegeerd bestuurder 0695.863.053   Sinds 8 januari 2021
Gedelegeerd bestuurder BERKHOF ,  HENRICUS  Sinds 8 januari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Garagehouder hersteller
Sinds 14 april 2003
 
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 22 april 2003
 
Carrossier-hersteller
Sinds 22 april 2003
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 april 2003
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1987
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.111  -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.113 -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.458.064,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0403.645.605 (Etablissementen Gonthier)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2021
0403.822.282 (Garage De Kort)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2021
0404.931.547 (Permeke Motors)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2021
0427.737.732 (HERGON ZAVENTEM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2021
0444.063.723 (Hergon Leuven)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2021
0400.854.082 (Etablissementen Denayer)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 10 november 1987
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0400.854.082 (Etablissementen Denayer)   sinds 10 november 1987
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug