shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0433.598.017
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 december 2023
Begindatum:1 april 1988
Naam:ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT COUSIN ET FILS
Naam in het Frans, sinds 1 april 1988
Adres van de zetel: Rue des Robiniers 72
7024 Mons
Sinds 2 september 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 januari 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cousin ,  Frédéric  Sinds 31 januari 2008
Gedelegeerd bestuurder Cousin ,  Frédéric  Sinds 31 december 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Senecaut ,  Manuella  Sinds 18 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2019
Vrijstelling
Sinds 13 februari 2019
Ruwbouw
Sinds 13 februari 2019
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 13 februari 2019
 
Algemeen aannemer
Sinds 13 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 13 februari 2019
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 13 februari 2019
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 13 februari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in een coöperatieve vennootschap indien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek. In het andere geval, wordt zij van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug