shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0434.207.236
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 mei 1988
Begindatum:11 mei 1988
Naam:DEDEYNE CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 11 mei 1988
Adres van de zetel: Henri Lebbestraat 111
8790 Waregem
Sinds 28 augustus 1992
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 mei 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0838.030.510   Sinds 29 augustus 2011
Bestuurder Despriet ,  Caroline  Sinds 29 juni 2017
Vaste vertegenwoordiger Dedeyne ,  Guy  (0838.030.510)   Sinds 29 augustus 2011
Gedelegeerd bestuurder 0838.030.510   Sinds 28 mei 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 19 juni 2017
Vrijstelling
Sinds 19 juni 2017
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 juli 1988
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.102 -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug