shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0434.245.442
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 mei 1988
Begindatum:5 mei 1988
Naam:GENERAL TRAVAUX
Naam in het Frans, sinds 5 mei 1988
Adres van de zetel: Rue du Berlaimont(FL) 11   bus 1
6220 Fleurus
Sinds 1 juli 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 mei 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Petrillo ,  Giovannangelo  Sinds 1 december 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 27 november 1991
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 november 2012
Vrijstelling
Sinds 14 november 2012
Ruwbouw
Sinds 14 november 2012
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 14 november 2012
 
Algemeen aannemer
Sinds 14 november 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 13 mei 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 14 november 2012
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 14 november 2012
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 14 november 2012
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 18.600,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug