shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0434.450.033
Status:Actief
Rechtstoestand: Vervroegde ontbinding - vereffening (vrijwillige ontbinding)
Sinds 31 maart 2017
Begindatum:26 mei 1988
Naam:BGE
Naam in het Nederlands, sinds 19 maart 2014
Adres van de zetel: Mechelsesteenweg 64   bus 101
2018 Antwerpen
Sinds 20 maart 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 mei 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vereffenaar Steverlynck ,  Youri  Sinds 29 juni 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 600.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 30 november
 
 

Linken tussen entiteiten

0448.619.456 (S.T.S.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 13 juni 2003
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug