shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0434.591.969
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 februari 2011
Begindatum:20 juni 1988
Naam:ALGEMENE ONDERNEMING DEPA CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 20 juni 1988
Afkorting: DEPACO
Naam in het Nederlands, sinds 16 november 2023
Adres van de zetel: Schatting 55
8210 Zedelgem
Sinds 18 februari 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 juni 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Deschepper ,  Patrick  Sinds 16 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 14 juli 1988
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 14 juli 1988
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 juli 1988
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 oktober 1988
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 april 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 207.025,69 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0435.873.359 (W.M.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2018
0445.043.522 (DESCHEPPER AGRO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2018
0450.049.217 (VAN TYGHEM METAALCONSTRUCTIE en STALINRICHTINGEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2018
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug