shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0434.827.442
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juli 1988
Begindatum:28 juli 1988
Naam:TRAVELS HORSES
Naam in het Frans, sinds 17 januari 2014
Adres van de zetel: Rue de Transinne,Redu 55
6890 Libin
Sinds 1 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 juli 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Claessens ,  Annick  Sinds 27 maart 2006
Bestuurder Claessens ,  Jean-Michel  Sinds 27 maart 2006
Persoon belast met dagelijks bestuur Claessens ,  Jean-Michel  Sinds 26 januari 2011
Gedelegeerd bestuurder Claessens ,  Annick  Sinds 27 maart 2006
Gedelegeerd bestuurder Claessens ,  Jean-Michel  Sinds 26 januari 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 11 augustus 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 24 oktober 2009
Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 24 oktober 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 94.850,83 EUR
Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug