shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0434.888.612
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 juli 1988
Begindatum:19 juli 1988
Naam:COLAS BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 19 juli 1988
COLAS BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 19 juli 1988
Adres van de zetel: Antoon van Osslaan 1   bus 28A
1120 Brussel
Sinds 14 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 juli 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 17 februari 2010
Vrijstelling
Sinds 17 februari 2010
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 1989
Onderworpen aan btw
Sinds 11 oktober 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 31 augustus 2016
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  42.110 -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 22.762.625,00 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0401.183.981 (Entreprise Jouret)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 juni 2004
0440.646.947 (LIEGE ENROBES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 juni 2004
0401.462.016 (Joly - Matagne - VANDAMME)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 juni 2005
0434.069.456 (LES ENROBES DE LA SAMBRE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 juni 2005
0794.050.908 (MATAGNE ET VANDAMME-JOLY)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 juni 2005
0435.748.150 (SCREG COORDINATION CENTER)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 juni 2006
0421.794.503 (Groep Van Broekhoven)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 9 december 1989
0425.154.166 (Entreprises Marcel Vandamme)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 9 januari 1996
0438.261.737 (ENROVIA)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 9 januari 1996
0412.630.773 (Belema)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 11 januari 1996
0430.967.238 (MILTEC)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 11 januari 1996
0436.070.230 (ELUMO)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 11 januari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0421.794.503 (Groep Van Broekhoven)   sinds 9 december 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0425.154.166 (Entreprises Marcel Vandamme)   sinds 9 januari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0438.261.737 (ENROVIA)   sinds 9 januari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0412.630.773 (Belema)   sinds 11 januari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0430.967.238 (MILTEC)   sinds 11 januari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0436.070.230 (ELUMO)   sinds 11 januari 1996
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug