shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0434.961.460
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juni 1988
Begindatum:1 juni 1988
Naam:Bâtiments Gérard BERTRAND
Naam in het Frans, sinds 1 juni 1988
Adres van de zetel: Rue des Rappes,Ste-Marie 1
6740 Etalle
Sinds 1 juni 1988
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 maart 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Gedelegeerd bestuurder Bertrand ,  Gérard  Sinds 10 juni 2005
Gedelegeerd bestuurder François ,  Michelle  Sinds 10 juni 2005
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 2 september 1988
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 2 september 1988
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 2 september 1988
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 2 september 1988
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 2 september 1988
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 2 september 1988
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 september 1988
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.973,38 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug