shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0435.474.471
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 oktober 1988
Begindatum:12 oktober 1988
Naam:CLEANING MASTERS
Naam in het Nederlands, sinds 16 juli 1992
Adres van de zetel: Westkaai 11
2170 Antwerpen
Sinds 15 april 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 12 oktober 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 8  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 7 december 1988
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 28 juli 2009
Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 28 juli 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.210 -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 5.357.399,15 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0870.313.001 (SAMSIC BELGIE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2007
0406.845.120 (Nettoibel)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2010
0448.909.367 (MULTI MASTERS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 mei 2015
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug