shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0435.505.650
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 januari 2000
Begindatum:14 oktober 1988
Naam:POLIDON IMMOBILIERE
Naam in het Frans, sinds 25 januari 1990
Adres van de zetel: Edelknaapstraat 88
1050 Elsene
Sinds 4 oktober 2000
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 januari 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder ASCIONE ,  GUSTAVO  Sinds 5 februari 2004
Bestuurder FREDERICO ,  LYDIA  Sinds 5 februari 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 6 december 2002
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 6 december 2002
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 6 december 2002
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 6 december 2002
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 6 december 2002
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 6 december 2002
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 mei 2013
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 mei 2013
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 88.135,83 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0436.743.983 (IMMO BENELUX)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 juni 2016
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug