shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0435.550.487
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 oktober 1988
Begindatum:18 oktober 1988
Naam:WATERLOO INVEST
Naam in het Frans, sinds 27 juli 2000
Adres van de zetel: Ijsvogellaan 23-25   bus 50
1170 Watermaal-Bosvoorde
Sinds 28 oktober 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 oktober 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 februari 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 juni 2019
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  68.201 -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 6 februari 2012
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 313.116,12 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0419.094.933 (IMMOBILIERE WARAN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 14 april 2003
0421.116.986 (IMMOBILIERE DENIS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 13 september 2007
0441.982.181 (IMMOBILIERE DES CHEVALIERS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 10 augustus 2009
0437.306.781 (LANGIMO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 3 december 2013
0415.211.369 (WA ROSES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 10 oktober 2022
0445.943.741 (WATERLOO INVEST)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 27 juli 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0445.943.741 (WATERLOO INVEST)   sinds 27 juli 2000
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug