shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0435.567.117
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 oktober 1988
Begindatum:18 oktober 1988
Naam:BOUYGUES BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 26 mei 1998
Adres van de zetel: Kortenberglaan 52   bus 6
1000 Brussel
Sinds 1 september 2009
Telefoonnummer:
+32471607249 Sinds 14 maart 2024
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@bouyguesbelgium.beSinds 1 september 2009(1)
f.charlier@bouygues-construction.comSinds 1 augustus 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 oktober 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder DARDE ,  CHRISTOPHE  Sinds 17 januari 2018
Bestuurder DELEBARRE ,  Vincent  Sinds 15 oktober 2021
Bestuurder Liotet ,  José  Sinds 1 juli 2021
Gedelegeerd bestuurder DARDE ,  CHRISTOPHE  Sinds 17 januari 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 november 1988
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.202 -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.000.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0400.467.270 (SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION EN LIQUIDATION)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 18 oktober 1988
0435.653.031 (BOUYGUES BELGIUM)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 23 september 1994
0404.438.233 (Entreprise de Travaux Publics et Privés J. Richard)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 4 januari 1996
0404.674.397 (Algemene Bouwondernemingen Van Riel en Van Den Bergh)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 mei 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0400.467.270 (SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION EN LIQUIDATION)   sinds 18 oktober 1988
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0453.350.383 (CIRMAD)   sinds 23 september 1994
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0404.438.233 (Entreprise de Travaux Publics et Privés J. Richard)   sinds 5 januari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0404.674.397 (Algemene Bouwondernemingen Van Riel en Van Den Bergh)   sinds 26 mei 1998
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug