shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0435.639.965
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 september 1988
Begindatum:28 september 1988
Naam:CORNERSTONE BUSINESS TRANSFORMATION SERVICES
Naam in het Nederlands, sinds 28 augustus 2008
Afkorting: Cornerstone BTS of Cornerstone of CBTS
Naam in het Nederlands, sinds 28 augustus 2008
Adres van de zetel: Gentsesteenweg 1442 Stratenplan
1082 Sint-Agatha-Berchem
Sinds 10 februari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 september 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0440.713.362   Sinds 1 januari 2013
Vaste vertegenwoordiger Denys ,  Bruno  (0440.713.362)   Sinds 1 januari 2013
Gedelegeerd bestuurder 0440.713.362   Sinds 1 januari 2013
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 maart 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 6 maart 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 150.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0430.763.538 (OFFICE SYSTEMS INTRODUCTION)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 september 1988
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0430.763.538 (OFFICE SYSTEMS INTRODUCTION)   sinds 28 september 1988
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug