shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0435.777.745
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 november 1988
Begindatum:3 november 1988
Naam:VENCO
Naam in het Nederlands, sinds 3 november 1988
Adres van de zetel: Zwaarveld 41   bus C
9220 Hamme (Vl.)
Sinds 1 maart 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 3 november 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Verhelst ,  Stijn  (0669.530.028)   Sinds 1 maart 2018
Zaakvoerder (2)0669.530.028   Sinds 1 maart 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 2018
 
Ruwbouw
Sinds 10 april 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 10 april 2018
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 10 april 2018
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 10 april 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 april 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 10 april 2018
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 10 april 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 10 april 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 10 april 2018
 
Algemeen aannemer
Sinds 10 april 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 mei 1989
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 29 maart 2018
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 29 maart 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 29 maart 2018
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 29 maart 2018
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 29 maart 2018
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 29 maart 2018
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 29 maart 2018
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 29 maart 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 29 maart 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 29 maart 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 maart 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug