shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0436.006.090
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 november 1988
Begindatum:25 november 1988
Naam:BELFIUS IMMO
Naam in het Nederlands, sinds 11 juni 2012
BELFIUS IMMO
Naam in het Frans, sinds 11 juni 2012
Adres van de zetel: Karel Rogierplein 11
1210 Sint-Joost-ten-Node
Sinds 8 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 november 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 25 november 1988
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 6 september 2016
Btw 2008  64.999  -  Overige financiële dienstverlening
Sinds 6 september 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.102 -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 1 februari 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 44.305.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0418.335.066 (Immo 26)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 10 mei 2005
0422.976.715 (DEXIMMO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juli 2008
0431.632.281 (GILOROGE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 januari 1998
0439.982.496 (EXPLOITATION ET GESTION)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 januari 1998
0442.750.164 (PROGRESS REAL ESTATE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 januari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0431.632.281 (GILOROGE)   sinds 1 januari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0439.982.496 (EXPLOITATION ET GESTION)   sinds 1 januari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0442.750.164 (PROGRESS REAL ESTATE)   sinds 1 januari 1998
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug