shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0436.300.060
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 januari 2021
Begindatum:5 januari 1989
Naam:INCAFIN
Naam in het Nederlands, sinds 16 juni 2010
Adres van de zetel: Iepersestraat(Kor) 59
8500 Kortrijk
Sinds 7 november 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 januari 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0763.601.816   Sinds 10 december 2020
Bestuurder Meerkerk ,  Lijntje  Sinds 24 december 2020
Vaste vertegenwoordiger Kwakernaak ,  Pieter  (0763.601.816)   Sinds 10 december 2020
Gedelegeerd bestuurder 0763.601.816   Sinds 24 december 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2009
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 oktober 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 juli 1990
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  42.220 -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 120.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0449.804.638 (TRICYCLON)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 10 april 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0449.804.638 (TRICYCLON)   sinds 10 april 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug