shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0436.735.075
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 februari 1989
Begindatum:10 februari 1989
Naam:BERBEN MARTIN
Naam in het Nederlands, sinds 20 januari 1993
Adres van de zetel: Comansweg 65   bus A
3940 Hechtel-Eksel
Sinds 16 december 2015
Telefoonnummer:
011/733849 Sinds 16 december 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@berbenmartin.beSinds 16 december 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 20 januari 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Berben ,  Martin  Sinds 10 februari 1989
Zaakvoerder (3) Feyen ,  Noëlla  Sinds 24 december 1992
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 december 1992
 
Ruwbouw
Sinds 11 september 2012
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 11 september 2012
 
Algemeen aannemer
Sinds 11 september 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 maart 1992
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 11 september 2012
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 11 september 2012
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 11 september 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug