shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0437.060.521
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 maart 1989
Begindatum:21 maart 1989
Naam:KBC SECURITIES
Naam in het Nederlands, sinds 25 juli 1998
Commerciële Naam:KBC INVEST
Naam in het Nederlands, sinds 6 april 2000
Nédéeé en Nédé éCo
Naam in het Frans, sinds 25 juli 1998
Adres van de zetel: Havenlaan 2
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Sinds 17 maart 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 maart 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.992  -  Activiteiten van beursvennootschappen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.992 -  Activiteiten van beursvennootschappen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 18.742.942,79 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0837.847.792 (KBC EQUITAS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 24 juni 2011
0424.820.408 (VAN DER KEILEN EN Co)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 april 1989
0437.858.097 (KB - BEURS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 8 mei 1992
0411.663.347 (NEDEE en CO BEURSVENNOOTSCHAP)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 juli 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0424.820.408 (VAN DER KEILEN EN Co)   sinds 15 april 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0437.858.097 (KB - BEURS)   sinds 8 mei 1992
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0411.663.347 (NEDEE en CO BEURSVENNOOTSCHAP)   sinds 25 juli 1998
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug