shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0437.664.196
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juni 1989
Begindatum:7 juni 1989
Naam:GARAGE LANGE
Naam in het Frans, sinds 7 juli 1990
Adres van de zetel: Rue Saint-Roch, Biesme 44
5640 Mettet
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 3 oktober 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Frédérickx ,  Marie  Sinds 3 oktober 2023
Bestuurder Lange ,  Thierry  Sinds 3 oktober 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Lange ,  Thierry  Sinds 3 oktober 2023
Gedelegeerd bestuurder Lange ,  Thierry  Sinds 15 december 2006
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Fietsmecanicien
Sinds 7 augustus 1989
 
Bromfietsmecanicien
Sinds 7 augustus 1989
 
Motorfietsmecanicien
Sinds 7 augustus 1989
 
Garagehouder hersteller
Sinds 7 augustus 1989
 
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 7 augustus 1989
 
Carrossier-hersteller
Sinds 7 augustus 1989
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 augustus 1989
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 juni 1990
Onderworpen aan btw
Sinds 12 juli 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 17 oktober 2019
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 17 oktober 2019
Btw 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.300  -  Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.201 -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 142.538,78 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0422.494.881 (GARAGE LANGE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 12 juni 1990
0422.494.881 (GARAGE LANGE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 11 juni 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0422.494.881 (GARAGE LANGE)   sinds 11 juni 1990
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug