shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0437.749.617
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 juni 1989
Begindatum:22 juni 1989
Naam:BOUWONDERNEMING SPRIET
Naam in het Nederlands, sinds 22 juni 1989
Afkorting: SPRIET
Naam in het Nederlands, sinds 5 januari 1993
Adres van de zetel: Rumbeeksestraat 47
8870 Izegem
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer:
+3251303514 Sinds 1 oktober 1990(1)
Faxnummer:
+3251315156 Sinds 1 oktober 1990(1)
E-mail:
admin@spriet.beSinds 1 oktober 1990(1)
Webadres:
www.spriet.be Sinds 1 oktober 1990(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 juni 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Spriet ,  Christophe  Sinds 4 juli 1989
Bestuurder Spriet ,  Lieven  Sinds 4 juli 1989
Gedelegeerd bestuurder Spriet ,  Christophe  Sinds 16 juni 2007
Gedelegeerd bestuurder Spriet ,  Lieven  Sinds 4 juli 1989
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 oktober 1989
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 6.000.000,00 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug