shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0437.768.918
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 1989
Begindatum:30 juni 1989
Naam:Kabelwerk Eupen AG
Naam in het Duits, sinds 30 november 2011
Adres van de zetel: Rue de Malmedy 9
4700 Eupen
Sinds 30 juni 1989
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 juni 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1989
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  27.320  -  Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  27.320 -  Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 50.000.000,00 XEU
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0402.319.970 (Kabel- und Gummiwerke AG in Liquidation)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 27 juli 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.319.970 (Kabel- und Gummiwerke AG in Liquidation)   sinds 27 juli 1989
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug