shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0438.092.778
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 augustus 1989
Begindatum:1 augustus 1989
Naam:HINION
Naam in het Nederlands, sinds 12 november 2008
Adres van de zetel: Wierookstraat 53
9800 Deinze
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer:
09/3870310 Sinds 12 november 2008(2)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@hinion.beSinds 12 november 2008(2)
Webadres:
www.hinion.be Sinds 12 november 2008(2)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0807.716.030   Sinds 11 december 2023
Vaste vertegenwoordiger Hinion ,  Kristof  (0807.716.030)   Sinds 12 november 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 7 oktober 2002
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 oktober 2002
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 september 2002
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug