shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0438.171.863
Status:Stopgezet
Sinds 27 september 2021
Rechtstoestand: Sluiting faillissement
Sinds 27 september 2021
Begindatum:1 september 1989
Naam:PROMO SERVICES international
Naam in het Nederlands, sinds 1 september 1989
Adres van de zetel: Koningin Astridlaan 11
8400 Oostende
Sinds 1 mei 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 september 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Janssen ,  Eddy  Sinds 1 september 1989
Curator (aanstelling door rechtbanken) Belpame ,  Gregory  Sinds 4 juli 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ferlin ,  Jan  Sinds 4 juli 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 4 juni 2012
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 mei 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 februari 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 9 februari 2011
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 9 februari 2011
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 162.200,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" sinds 1 januari 2020 gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", van 1 januari 2020 tot Bestuurder, gelezen worden als "27 september 2021".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug