shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0438.316.076
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 september 1989
Begindatum:11 september 1989
Naam:EXCELSIOR CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 13 februari 2018
Adres van de zetel: Plezierstraat 8 A
9810 Nazareth
Sinds 13 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 september 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Lafaut ,  Bart  (0834.962.538)   Sinds 15 september 2016
Vaste vertegenwoordiger De Cnuydt ,  Leen  (0845.939.374)   Sinds 15 september 2016
Zaakvoerder (2)0834.962.538   Sinds 15 september 2016
Zaakvoerder (2)0845.939.374   Sinds 15 september 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 mei 2018
 
Ruwbouw
Sinds 30 mei 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 29 mei 2018
Vrijstelling
Sinds 29 mei 2018
Algemeen aannemer
Sinds 30 mei 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 30 mei 2018
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 30 mei 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 mei 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug