shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0438.432.674
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 september 1989
Begindatum:26 september 1989
Naam:LAPEIRRE WONINGBOUW
Naam in het Nederlands, sinds 31 maart 2009
Adres van de zetel: Liebeekstraat 23
8800 Roeselare
Sinds 18 april 2011
Telefoonnummer:
051263680 Sinds 18 april 2011(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@lapeirre.beSinds 18 april 2011(1)
Webadres:
www.lapeirre.be Sinds 18 april 2011(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0541.799.240   Sinds 21 december 2022
Vaste vertegenwoordiger Lapeirre ,  Isabel  (0541.799.240)   Sinds 27 november 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2016
 
Ruwbouw
Sinds 28 november 2016
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 28 november 2016
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 28 november 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 28 november 2016
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 28 november 2016
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 28 november 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 28 november 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 28 november 2016
 
Algemeen aannemer
Sinds 28 november 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 januari 1992
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 28 november 2016
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 28 november 2016
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 28 november 2016
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 28 november 2016
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 28 november 2016
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 28 november 2016
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 28 november 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 28 november 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 28 november 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2016
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0829.167.579 (ESSENTA LIVING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 februari 2014
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug