shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0438.448.215
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 maart 2018
Begindatum:3 oktober 1989
Naam:RENOVATIEWERKEN VETS CHRIS
Naam in het Nederlands, sinds 26 juli 2005
Afkorting: R.V.C.
Naam in het Nederlands, sinds 26 juli 2005
Adres van de zetel: Grote Markt 18   bus 1/2
3200 Aarschot
Sinds 23 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 juli 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Vets ,  Chris  Sinds 1 april 2005
Curator (aanstelling door rechtbanken) Notelteirs ,  An  Sinds 13 maart 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 6 februari 2012
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 6 februari 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 6 februari 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 6 februari 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 6 februari 2012
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 6 februari 2012
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 6 februari 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 6 februari 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug