shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0438.590.448
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 september 1989
Begindatum:28 september 1989
Naam:LVS Construct
Naam in het Frans, sinds 18 november 2021
Adres van de zetel: Rue de la Fontaine 13
1450 Chastre
Sinds 18 november 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 november 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Stalle ,  Lucas  Sinds 18 november 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Ruwbouw
Sinds 1 december 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 11 juli 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 18 november 2021
Btw 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 18 november 2021
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 18 november 2021
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 18 november 2021
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 18 november 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  49.410 -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 11 juli 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug