shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0438.675.669
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 oktober 1989
Begindatum:13 oktober 1989
Naam:ACCENTURE
Naam in het Nederlands, sinds 12 december 2000
ACCENTURE
Naam in het Frans, sinds 12 december 2000
Adres van de zetel: Picardstraat 11   bus 100
1000 Brussel
Sinds 4 oktober 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 april 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Maeseneer ,  Kim  Sinds 1 augustus 2018
Bestuurder De Ridder ,  Bart  Sinds 25 september 2015
Bestuurder Lambert ,  Kristof  Sinds 14 december 2021
Gedelegeerd bestuurder Lambert ,  Kristof  Sinds 16 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 december 1989
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 486.362,93 EUR
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 31 augustus
 
 

Linken tussen entiteiten

0479.632.435 (ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 maart 2014
0463.235.871 (KUNSTMAAN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 december 2017
0539.766.495 (MOONRISE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 december 2017
0431.340.786 (Accenture BPM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 maart 2022
0732.781.550 (LINK BY NET)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 mei 2022
0748.802.584 (umlaut group)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 september 2022
0823.924.928 (Greenfish)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 februari 2023
0475.231.011 (SENTIA BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 maart 2023
0419.709.793 (ARTHUR ANDERSEN EN CO)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 december 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0419.709.793 (ARTHUR ANDERSEN EN CO)   sinds 15 december 1989
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug