shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0438.759.110
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 oktober 1989
Begindatum:26 oktober 1989
Naam:Foncière de Pallandt
Naam in het Frans, sinds 26 oktober 1989
Adres van de zetel: Vanderkinderestraat 467   bus 1er etage
1180 Ukkel
Sinds 7 september 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 oktober 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder de Lichtervelde ,  Nathalie  Sinds 16 november 2012
Bestuurder van der Linden d'Hooghvorst ,  Edmond  Sinds 16 november 2012
Bestuurder van der Linden d'Hooghvorst ,  Pauline  Sinds 16 november 2012
Gedelegeerd bestuurder van der Linden d'Hooghvorst ,  Edmond  Sinds 16 november 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2020
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 april 2020
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 394.368,00 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

0449.558.871 (Edmond d'HOOGHVORST)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 februari 2022
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug