shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0438.950.833
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 december 1989
Begindatum:15 december 1989
Naam:Barry Callebaut Belgium NV
Naam in het Nederlands, sinds 12 april 1997
Afkorting: BCB
Naam in het Nederlands, sinds 31 maart 2004
Adres van de zetel: Aalstersestraat 122
9280 Lebbeke
Sinds 24 maart 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 december 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1990
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.820  -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.820 -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 261.521.544,00 EUR
Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 31 augustus
 
 

Linken tussen entiteiten

0422.397.980 (JACQUES CHOCOLATERIE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 maart 2004
0400.032.948 (Goemaere)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 19 maart 1998
0406.428.614 (CACAO GOEMAERE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 19 maart 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0400.032.948 (Goemaere)   sinds 19 maart 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0406.428.614 (CACAO GOEMAERE)   sinds 19 maart 1998
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug