shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0439.043.675
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 december 1989
Begindatum:29 december 1989
Naam:BAGGERWERKEN DECLOEDT & ZOON
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 1989
Adres van de zetel: Slijkensesteenweg 2 Stratenplan
8400 Oostende
Sinds 1 december 2000
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 december 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1990
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  42.911  -  Baggerwerken
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  42.911 -  Baggerwerken
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 34.250.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0400.470.339 (ACIENS DRAGADES DECLOEDT ET FILS - OUDE BAGGERWERKEN DECLOEDT EN ZOON)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 december 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0400.470.339 (ACIENS DRAGADES DECLOEDT ET FILS - OUDE BAGGERWERKEN DECLOEDT EN ZOON)   sinds 29 december 1989
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug