shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0439.095.937
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 november 1989
Begindatum:10 november 1989
Naam:COBBAUT
Naam in het Nederlands, sinds 6 januari 1994
Adres van de zetel: Vier Uitersten (SCH) 1
9200 Dendermonde
Sinds 6 januari 1994
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 januari 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cobbaut ,  Antoine  Sinds 1 december 1993
Bestuurder Cobbaut ,  Katrijn  Sinds 23 februari 2001
Bestuurder Cobbaut ,  Nele  Sinds 1 april 2005
Gedelegeerd bestuurder Cobbaut ,  Antoine  Sinds 1 december 1993
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 11 januari 1994
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 11 januari 1994
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 11 januari 1994
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 11 januari 1994
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 11 januari 1994
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 11 januari 1994
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 11 januari 1994
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 januari 1994
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 december 1993
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 86.762,73 EUR
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug