shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0439.312.406
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 december 1989
Begindatum:27 december 1989
Naam:INTERWAFFLES
Naam in het Frans, sinds 15 september 1998
Adres van de zetel: Rue de Liège(CO) 39 Stratenplan
6180 Courcelles
Extra adresinfo: Batiment Interwaff
Sinds 28 december 2000
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 december 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0401.030.860   Sinds 14 maart 2002
Bestuurder Du Pré ,  William  Sinds 4 mei 2018
Bestuurder van de Par ,  Johannes  Sinds 4 mei 2018
Bestuurder Vander Stichele ,  Jan  Sinds 4 april 2012
Gedelegeerd bestuurder Boone ,  Jan  Sinds 4 mei 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 december 1989
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.711  -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.360  -  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.711 -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 250.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0421.402.543 (LA PASCALOU)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 juli 2000
0434.521.693 (COSERVIMO)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 juli 2000
0417.942.811 (SUZY)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 september 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.942.811 (SUZY)   sinds 15 september 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0421.402.543 (LA PASCALOU)   sinds 15 september 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0434.521.693 (COSERVIMO)   sinds 15 september 2000
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug