shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0440.147.002
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 februari 1990
Begindatum:8 februari 1990
Naam:ANDRE CELIS - HOLDING
Naam in het Nederlands, sinds 19 februari 1999
Adres van de zetel: Staatsbaan(LUB) 119
3210 Lubbeek
Sinds 24 juni 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 8 februari 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Swevers ,  Christiane  Sinds 29 januari 2005
Vaste vertegenwoordiger Celis ,  Frans  (0430.744.534)   Sinds 26 augustus 2013
Gedelegeerd bestuurder Celis ,  Frans  Sinds 26 augustus 2013
Gedelegeerd bestuurder Celis ,  Nick  Sinds 1 januari 2018
Gedelegeerd bestuurder Swevers ,  Christiane  Sinds 26 augustus 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2005
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 19 maart 2016
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 19 maart 2016
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 19 maart 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.636.097,20 EUR
Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

0421.067.201 (ANDRE CELIS BRANDSTOFFEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 4 mei 2007
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug