shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0440.400.883
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 maart 1990
Begindatum:29 maart 1990
Naam:G. BOSCH
Naam in het Nederlands, sinds 29 maart 1990
Adres van de zetel: Schatting 47   bus A
8210 Zedelgem
Sinds 30 september 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 maart 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Bosch ,  Geert  Sinds 16 september 2021
Zaakvoerder (2) Verfaillie ,  Björn  Sinds 30 september 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 9 november 1995
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 9 november 1995
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 9 november 1995
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 9 november 1995
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 9 november 1995
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 november 1995
 
Ruwbouw
Sinds 4 oktober 2013
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 22 juni 2012
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 22 juni 2012
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 22 juni 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 22 juni 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1990
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 22 juni 2012
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 22 juni 2012
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 22 juni 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 22 juni 2012
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2015
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2015
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug