shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0440.577.265
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 maart 1990
Begindatum:29 maart 1990
Naam:HEALTH & SYSTEMS
Naam in het Frans, sinds 6 januari 2014
Adres van de zetel: Dierenriemstraat 3
1190 Vorst
Sinds 18 mei 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 januari 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) d'Alcantara ,  Pablo  Sinds 25 juni 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  72.200  -  Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
Sinds 13 maart 2014
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 maart 2014
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 13 maart 2014
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0428.975.570 (EUROPEES STUDIEBUREAU VOOR EKONOMIE, EKOLOGIE EN TECHNOLOGIE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 8 mei 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0428.975.570 (EUROPEES STUDIEBUREAU VOOR EKONOMIE, EKOLOGIE EN TECHNOLOGIE)   sinds 8 mei 1990
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug