shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0440.714.748
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 mei 1990
Begindatum:10 mei 1990
Naam:GANTNER
Naam in het Nederlands, sinds 29 juni 2018
Adres van de zetel: Ter Waarde 50 Stratenplan
8900 Ieper
Sinds 1 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 maart 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0578.865.118   Sinds 1 maart 2019
Bestuurder 0632.576.392   Sinds 1 maart 2019
Vaste vertegenwoordiger Degraeve ,  Dimitri  (0578.865.118)   Sinds 1 maart 2019
Vaste vertegenwoordiger Hemkes ,  Edwin  (0632.576.392)   Sinds 1 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Elektrotechnisch installateur
Sinds 4 juli 1990
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 19 april 2001
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 19 april 2001
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 19 april 2001
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 april 2001
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 24 november 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 oktober 1991
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 7 september 2016
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 7 september 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  27.120 -  Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 68.959 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0860.368.521 (SYDELSOFT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 juni 2015
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug