shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0441.457.391
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 september 1990
Begindatum:10 september 1990
Naam:JOS DEJONGH BOUWONDERNEMING
Naam in het Nederlands, sinds 10 september 1990
Adres van de zetel: Kwade Weide (C) 3
2920 Kalmthout
Sinds 16 december 2002
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 september 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dejongh ,  Lennerd  Sinds 1 januari 2021
Vaste vertegenwoordiger Dejongh ,  Josephus  (0563.500.813)   Sinds 26 september 2014
Zaakvoerder (2)0563.500.813   Sinds 26 september 2014
Zaakvoerder (2) Simons ,  Magda  Sinds 19 januari 2005
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 september 1990
 
Ruwbouw
Sinds 29 november 2017
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 29 november 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 29 november 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 29 november 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 29 november 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 oktober 1990
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 29 november 2017
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 29 november 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 29 november 2017
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 29 november 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 29 november 2017
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug