shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0441.533.409
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 1990
Begindatum:1 oktober 1990
Naam:BALTA INDUSTRIES
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 1990
Adres van de zetel: Wakkensteenweg(S.B.V.) 2
8710 Wielsbeke
Sinds 28 juli 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 oktober 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0834.976.889   Sinds 16 juni 2017
Bestuurder 0887.802.990   Sinds 4 april 2022
Bestuurder Hamers ,  Philippe  Sinds 4 april 2022
Vaste vertegenwoordiger Dessein ,  Marc  (0834.976.889)   Sinds 16 juni 2017
Vaste vertegenwoordiger Debrouwere ,  Jan  (0887.802.990)   Sinds 4 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  13.930  -  Vervaardiging van vloerkleden en tapijt
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  13.960  -  Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  17.240  -  Vervaardiging van behangpapier
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.442  -  Groothandel in reinigingsmiddelen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  13.930 -  Vervaardiging van vloerkleden en tapijt
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 49.545.605,00 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

0460.614.891 (FIPROMOB)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 6 augustus 2004
0405.816.623 (Balta)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 april 2002
0413.805.463 (IMPERIAL TUFTING COMPANY)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 april 2002
0418.536.786 (IDECO)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 april 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.816.623 (Balta)   sinds 25 april 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0413.805.463 (IMPERIAL TUFTING COMPANY)   sinds 25 april 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0418.536.786 (IDECO)   sinds 25 april 2002
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug