shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0441.632.981
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 augustus 1990
Begindatum:23 augustus 1990
Naam:CHRISTIAENS Patrick
Naam in het Frans, sinds 23 augustus 1990
Adres van de zetel: Rue de la Vallée (THIS) 34
4280 Hannut
Sinds 12 januari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 augustus 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Christiaens ,  Patrick  Sinds 23 augustus 1990
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 16 oktober 1990
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 16 oktober 1990
 
Leurhandel
Sinds 13 juli 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 september 2014
Vrijstelling
Sinds 3 september 2014
Ruwbouw
Sinds 3 september 2014
Vrijstelling
Sinds 3 september 2014
Algemeen aannemer
Sinds 3 september 2014
Vrijstelling
Sinds 3 september 2014
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 13 juli 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.791  -  Detailhandel in antiquiteiten in winkels
Sinds 5 februari 2020
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug