shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0441.928.931
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 december 1990
Begindatum:6 december 1990
Naam:FN HERSTAL
Naam in het Frans, sinds 16 september 1995
Adres van de zetel: Voie de Liège 33
4040 Herstal
Sinds 15 januari 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 december 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 6 december 1990
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.400  -  Vervaardiging van wapens en munitie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  25.400 -  Vervaardiging van wapens en munitie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 141.419.341,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0406.251.044 (Canons Delcour)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 juli 1998
0425.335.595 (P.C.B.C.D.)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 mei 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0406.251.044 (Canons Delcour)   sinds 25 juli 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0425.335.595 (P.C.B.C.D.)   sinds 4 mei 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug