shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0442.442.140
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 december 1990
Begindatum:31 december 1990
Naam:SOLAREC
Naam in het Frans, sinds 31 december 1990
Adres van de zetel: Recogne,Rue de Saint-Hubert 75 Stratenplan
6800 Libramont-Chevigny
Sinds 22 februari 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@solarec.beSinds 23 maart 2021
Webadres:
www.solarec.be Sinds 23 maart 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 december 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 16 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.331  -  Groothandel in zuivelproducten en eieren
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.510 -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 13.599.200,00 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0449.052.491 (BEURRERIE D'ARDENNE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 december 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0449.052.491 (BEURRERIE D'ARDENNE)   sinds 30 december 1998
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug