shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0442.443.823
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 januari 1991
Begindatum:11 januari 1991
Naam:BROUWERIJ DE BRABANDERE
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2014
Adres van de zetel: Rijksweg 33 Stratenplan
8531 Harelbeke
Sinds 11 januari 1991
Telefoonnummer:
003256/71.90.91 Sinds 11 januari 1991(1)
Faxnummer:
003256/71.15.12 Sinds 11 januari 1991(1)
E-mail:
info@brouwerijdebrabandere.beSinds 11 januari 1991(1)
Webadres:
http://www.brouwerijdebrabandere.be/ Sinds 11 januari 1991(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 januari 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 11 januari 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  11.050  -  Vervaardiging van bier
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  11.070  -  Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.252  -  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  11.050 -  Vervaardiging van bier
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.500.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0405.399.028 (Brouwerij Debrabandere)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 januari 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.399.028 (Brouwerij Debrabandere)   sinds 29 januari 1991
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug