shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0442.637.526
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 januari 1991
Begindatum:30 januari 1991
Naam:WESTVLEES
Naam in het Nederlands, sinds 30 januari 1991
Adres van de zetel: Ommegang West(WRB) 9
8840 Staden
Sinds 30 januari 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 januari 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.321  -  Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  10.110  -  Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.216  -  Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.231  -  Groothandel in levend vee
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.110 -  Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 345.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0406.113.363 (L'ETOILE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 juli 1996
0419.997.726 (DENALI)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 juli 2010
0406.833.935 (Belflat)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 oktober 2018
0402.775.177 (Westvlees)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 februari 1991
0406.113.363 (L'ETOILE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 10 augustus 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.775.177 (Westvlees)   sinds 12 februari 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0406.113.363 (L'ETOILE)   sinds 10 augustus 1996
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug