shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0442.746.602
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 januari 1991
Begindatum:25 januari 1991
Naam:RANGE ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY
Naam in het Frans, sinds 25 januari 1991
Afkorting: RENCCO
Naam in het Frans, sinds 25 januari 1991
Adres van de zetel: Paradijsvogelslaan 60
1160 Oudergem
Sinds 22 april 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 juni 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Vandersleyen ,  Luc  Sinds 27 juni 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 26 februari 1991
 
Installateur in centrale verwarming
Sinds 26 februari 1991
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 26 februari 1991
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 26 februari 1991
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 26 februari 1991
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 26 februari 1991
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 26 februari 1991
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 26 februari 1991
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 26 februari 1991
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 26 februari 1991
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 26 februari 1991
 
Installateur frigorist
Sinds 26 februari 1991
 
Fabrikant-installateur van lichtreclames
Sinds 26 februari 1991
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 26 februari 1991
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 26 februari 1991
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug