shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0442.824.497
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 december 1990
Begindatum:21 december 1990
Naam:BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP
Naam in het Nederlands, sinds 29 juni 2005
Adres van de zetel: Kalkhoevestraat 16 Stratenplan  bus 0.1
8790 Waregem
Sinds 12 juli 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 december 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 28 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2005
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 8 juni 2017
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 8 juni 2017
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2015
BTW 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 1 januari 2015
BTW 2008  77.400  -  Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
Sinds 1 januari 2015
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 8 juni 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  70.100 -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 227.000.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0424.250.977   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 16 januari 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0424.250.977   sinds 16 januari 1991
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug