shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0443.445.891
Status:Stopgezet
Sinds 31 juli 2023
Rechtstoestand: Fusie door overneming
Sinds 31 juli 2023
Begindatum:1 januari 1991
Naam:VERCOBO
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1991
Adres van de zetel: Kortenhoekstraat 84   bus 1
9308 Aalst
Sinds 15 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 december 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) De Cremer ,  Melissa  Sinds 22 december 2016
Zaakvoerder (2) De Cremer ,  Roland  Sinds 22 december 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 3 mei 1999
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 3 mei 1999
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 3 mei 1999
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 3 mei 1999
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 3 mei 1999
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 3 mei 1999
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 3 mei 1999
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 1999
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Deze entiteit  is opgeslorpt door   0668.588.534 (QUERCIA DC)   sinds 31 juli 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", van 1 januari 2020 tot Bestuurder, gelezen worden als "31 juli 2023".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug